Jakich pojazdów dotyczą uprawnienia?

Osoba, która otrzyma prawo jazdy kategorii B może rozpocząć prowadzenie pojazdów samochodowych nie ważących więcej niż 3,5 tony, z przyczepą nie ważącą więcej niż 750 kg (bądź łącznie nieprzekraczających 4250 kg), a także ciągnikiem rolniczym. Warto pamiętać, że przystąpienie do kursu, jak i zdanie egzaminu nie obejmuje pojazdów ze skrzynią automatyczną – jeżeli są Państwo tym zainteresowani, również posiadamy ten rodzaj szkoleń w ofercie.

Wymagania

Prowadzenie jednego z wyżej wymienionych pojazdów wymaga oficjalnego potwierdzenia od lekarza, że przyszły kierowca jest zdolny do wykonania tej czynności zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Orzeczenie należy przedstawić jeszcze przed przystąpieniem do kursu na prawo jazdy kategorii B. Osoba musi również posiadać ukończone przynajmniej 17 lat i 9 miesięcy, jednak wówczas musi także przedstawić pisemną zgodę swoich legalnych opiekunów.

Informacje o kursie

Aby otrzymać prawo jazdy kategorii B kursant musi odbyć 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych z wyznaczonym instruktorem, zgodnie ze wspólnie ustalonym harmonogramem. Całkowity koszt wynosi 1850 znaków + ewentualne dodatkowe godziny uzupełniające.