Jakich pojazdów dotyczą uprawnienia?

Kursy na prawo jazdy kategorii AM umożliwia prowadzenie na publicznych drogach motoroweru, a także różnego rodzaju czterokołowców lekkich, czyli takich, które nie mogą jechać szybciej niż 45 km/h, a zarazem ważą nie więcej niż 350 kilogramów. Zdanie tego kursu nie wiąże się z możliwością prowadzenia pojazdów z kategorii z oznaczeniami A, A1, A2 – w tym celu niezbędne jest przystąpienie do osobnego szkolenia i zdanie dodatkowych egzaminów.

Wymagania

Osoba, która chce przystąpić do tego kursu musi najpierw udać się do swojego lekarza w celu otrzymania oficjalnego orzeczenia lekarskiego potwierdzającego, że w stanie zdrowia lub psychologicznym nie wskazano żadnych nieprawidłowości, które mogłyby utrudnić prowadzenie pojazdu. Prawo jazdy AM mogą otrzymać osoby nieletnie, ponieważ pierwsze zajęcia można rozpocząć już na 3 miesiące przed ukończeniem 14 roku życia.

Informacje o kursie

Koszt kursu obejmuje zarówno zajęcia praktyczne, jak i teoretyczne, wynosząc łącznie 800 złotych. Termin i godziny każdego szkolenia są wspólnie ustalane pomiędzy instruktorem a kursantem, aby dobrać najdogodniejszy harmonogram. Oferujemy również możliwość wykupienia dodatkowych godzin jazdy, jeżeli osoba uzna, że z dowolnych powodów ich potrzebuje przed lub po otrzymaniu prawa jazdy kategorii AM.