Jakich pojazdów dotyczą uprawnienia?

• A – motocykle i motocykle z dedykowaną przyczepą , która nie przekracza ciężaru motocykla oraz 100 kilogramów.
• A1 – pojazdy z kategorii AM; motocykle o mocy nie większej niż 11 kW, pojemności skokowej silnika nie większej niż 125 cm3 oraz masie nie większej niż 0,1 kW/kg.
• A2 – motocykle trójkołowe (moc nie większa niż 15 kW) oraz motocykle o mocy nie większej niż 35 kW i jednocześnie masie nie większej niż 0,2 kW/kg.

Wymagania

• A – brak przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych; 24 lata lub 20 lat w przypadku dwuletniego doświadczenia w zakresie kategorii A2.
• A1 – orzeczenie potwierdzające gotowość zdrowotną i psychologiczną do prowadzenia pojazdu; 16 lat.
• A2 – potwierdzenie lekarskie dotyczące prawidłowego stanu zdrowotnego oraz psychologicznego; 18 lat.
We wszystkich przypadkach niezbędne jest ukończenie kursu i zdanie egzaminu państwowego.

Informacje o kursie

Cena kursu na prawo jazdy kategorii A, A1, A2 wynosi 1600 złotych i obejmuje:
• 20 godzin zajęć praktycznych,
• 30 godzin zajęć teoretycznych.
Istnieje również możliwość wykupienia dodatkowych godzin, zarówno przed zdaniem egzaminu, jak i już po jego zdaniu (często wykorzystywane w przypadku osób, które otrzymały prawo jazdy kategorii A, A1, A2, ale przez dłuższy czas nie korzystały z niego).