Kategoria B

Uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy lekkiej,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy innej niż lekka o rzeczywistej masie całkowitej nie przekraczającej rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t posiadającym do 9 miejsc siedzących łącznie z kierowcą,
  • ciągnikiem rolniczym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej,
  • pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany wiek do rozpoczęcia kursu: 17 lat i 9 miesięcy - za zgodą rodzica lub opiekuna.

Liczba godzin kursu:

  • liczba godzin teoretycznych: 30 x 45 min.
  • liczba godzin praktycznych:  30 x 60 min.

1 400 zł KURS PODSTAWOWY
(pierwsza wpłata minimum 400 zł)

Cenę kursu rozkładamy w nieoprocentowanych ratach.

50 zł - godzina jazdy praktycznej

Pojazdy zgodne z pojazdami egzaminacyjnymi. Duża ilość jazd w Gdyni – trasami egzaminacyjnymi!

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest posiadanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

EL PRAWKO na Facebooku!

© Copyright 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. O.S.K. EL PRAWKO
Designed by FotoAstra