Kategoria A

Uprawnia do kierowania:

 • motocyklem,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A oraz przyczepy,
 • motocyklem trójkołowym o mocy przekraczającej 15 kW (minimalny wymagany wiek: 21 lat).


  Warunek uczestniczenia w kursie prawa jazdy kat. A to:

  a) 20 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2,
  b) 21 lat — dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW (20,39KM), jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A
  [czyli aby wejść na większą trajkę lub motocykl z wózkiem, musisz mieć roczne doświadczenie na dużych motocyklach – przyp. red.],

  c) 24 lata — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2.
  d) uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
  e) posiadanie nadanego numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę)

Liczba godzin kursu:

 • liczba godzin teoretycznych: 30 x 45 min.
 • liczba godzin praktycznych:  20 x 60 min.

1 200 zł KURS PODSTAWOWY
(pierwsza wpłata minimum 400 zł)

Cenę kursu rozkładamy w nieoprocentowanych ratach.

50 zł - godzina jazdy praktycznej

Motocykl zgodny z pojazdami egzaminacyjnymi. Duża ilość jazd w Gdyni – trasami egzaminacyjnymi!

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest posiadanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

EL PRAWKO na Facebooku!

© Copyright 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. O.S.K. EL PRAWKO
Designed by FotoAstra